Invent Welding hírek

2022.04.02. On-line, kihelyezett üzletkötésű, gyors és automatikus elbírálású pénzügyi lízing konstrukciók az Invent Weldingnél

Megállapodást kötöttünk az általunk forgalmazott berendezések on-line finanszírozási konstrukcióban történő értékesítésére a PEAC Finance Zrt-vel.

A konstrukció előnyei

Rugalmas megoldások

Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb felvilágosítás a konstrukcióról a +36202474919-es telefonszámon.

2021.12.25. GINOP PLUSZ 1.2.3-21 Pályázat

Végleges a pályázati kiírás!

Új Kemppi vagy Hypertherm eszközök beszerzése 50-70%-os intenzitású,"feltételekhez kötött, vissza nem térítendő" állami támogatásból, 100% előleg lehívási lehetőséggel Budapest kivételével minden magyarországi régióban!

GINOP Plusz-1.2.3-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című eszközbeszerzési pályázat.

A pályázat célja:

Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

Az intézkedéssel erősítjük a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepét.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó technológiafejlesztés mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

 

Önállóan támogatható tevékenységek
 

Technológiafejlesztést eredményező új eszköz beszerzése (egyenként min. nettó 200.000 Ft/eszköz).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

    1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum 70%)
    2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: Előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 M Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
    3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 5 M Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
    4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi / üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (maximum 50%)
    5. Információs technológiai-fejlesztés (maximum 20%)

Az  önállóan  nem  támogatható  tevékenységek  költsége  nem  haladhatja  meg  a  projekt elszámolható költségének 80%át

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy termelő / szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

 

Támogatott régiók:

A projekt Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósítható

Támogatási intenzitás:

Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban 70%

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiókban 50%

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

Mikro-, kis- és középvállalkozások:

amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,

amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,

amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018- 2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban.

Gazdálkodási formakód szerint

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

Benyújtási időszaka: 

1. szakasz 2022. január 19. 8:00 órától 2022. január 26. 12:00 óráig

Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. (Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft)

2. szakasz 2022. január 27. 8:00 órától 2022. február 3. 12:00 óráig

A 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. (Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft)

A támogatás mértéke, összege

Projektösszeg: A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

       • – 3-9 fő közötti vállalkozás esetén 99 millió Ft
       • – 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 179 millió Ft
       • – 50-99 fő közötti vállalkozás esetén 206 millió Ft
       • – 100-149 fő közötti vállalkozás esetén 233 millió Ft
       • – 150-199 fő közötti vállalkozás esetén 260 millió Ft
       • – 200-249 fő közötti vállalkozás esetén 287 millió Ft

Előleg igénylése: 

a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a

 

Pályázati felhívás letöltése: 

2021.05.25. GINOP PLUSZ 1.2.3-21 Pályázat

Új Kemppi vagy Hypertherm eszközök beszerzése 70%-os intenzitású,"feltételekhez kötött, vissza nem térítendő" állami támogatásból, 90% előleg lehívási lehetőséggel Magyarország hátrányos helyzetű régióiban.

GINOP Plusz-1.2.3-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

Társadalmi egyeztetésen a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen lévő dokumentuma.

A pályázat célja:

Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

Az intézkedéssel erősítjük a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepét.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A projekt keretében la kötelezően megvalósítandó technológifejlesztés mellett egalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Önállóan támogatható tevékenységek

Technológiafejlesztést eredményező új eszköz beszerzése (egyenként min. nettó 200.000 Ft/eszköz).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

    1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum 70%)
    2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: Előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 M Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
    3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 20 M Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
    4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi / üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (maximum 50%)
    5. Információs technológiai-fejlesztés (maximum 20%)

Az  önállóan  nem  támogatható  tevékenységek  költsége  nem  haladhatja  meg  a  projekt elszámolható költségének 80%át

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy termelő / szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

A projekt területi korlátozása

Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső szabad vállalkozási övezetek

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.

A megvalósulási helyszínnek a benyújtás előtt legalább 60 nappal bejegyzésre kell kerülnie, és alkalmasnak kell lennie, vagy a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a megvalósításra.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

Mikro-, kis- és középvállalkozások:

amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,

amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,

amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Gazdálkodási formakód szerint

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

Benyújtási időszaka: 2022. január 17. – 2022. január 24.

Fenntartási időszak eredményességi mérése

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő  teljesítése  esetén  részben  vagy  egészben  átalakítható  vissza  nem  térítendő támogatássá (VNT).

Eredményességi mérés szemponjai

      1. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése (60%): A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya.
      2. Vállalkozói tudás bővítése (20%): A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
       Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
       Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában, és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként
       Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezik
       Igénybe veszi az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
       Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
       Igénybe veszi a BÉT valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
       Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez
      3. Projekt hatékony végrehajtása (20%): A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását).
       A keret kimerítését követően a hatályos szerződéses tartalommal szükséges megvalósítani a projektet, a további módosítási kérelmek elutasításra kerülnek a Támogató által.

A támogatás mértéke, összege

Projektösszeg: A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

       • – 3-9 fő közötti vállalkozás esetén 99 millió Ft
       • – 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 135 millió Ft
       • – 50-99 fő közötti vállalkozás esetén 155 millió Ft
       • – 100-149 fő közötti vállalkozás esetén 175 millió Ft
       • – 150-199 fő közötti vállalkozás esetén 195 millió Ft
       • – 200-249 fő közötti vállalkozás esetén 215 millió Ft

Előleg igénylése: 

a megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a

2021.06.16. GINOP PLUSZ 1.2.1-21 Pályázat

! ! ! F I G Y E L E M ! ! !

A pályázati felfüggesztésre került

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázat

Kik nyújthatnak betámogatási kérelmet?

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

Mennyi támogatást lehet igényelni?

10.000.000,-  – 629.300.000,- Ft

Az  elszámolható  költségek  maximumát  a  támogatást  igénylő  vállalkozás  benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

Kategória Létszám Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül)
1. 3-9 főig 99 millió Ft
2. 10-49 főig 299 millió Ft
3. 50-99 főig 449 millió Ft
4. 100-149 főig 599 millió Ft
5. 150-199 főig 749 millió Ft
6. 200-249 főig 899 millió Ft

Támogatás formája

Feltételesen visszatérítendő állami támogatás

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évben, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.  A szerződött, visszatérítendő támogatási összeg ennek megfelelően átalakulhat vissza nem térítendő támogatássá!

Támogatás intenzitása

A 3. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek  támogatást, mikrovállalkozások  (Budapest  kivételével)  területi  korlátozás nélkül.

** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település.

Előleg

A megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft

Megkezdettség

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti

Megvalósulás ideje

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre

Megvalósulás ideje

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.

Segítünk Önnek!

Minősített pályázatíró partnerünk, sikerdíjas konstrukcióban segít Önöknek pályázatuk megírásában!

Érdeklődés:

Név (kötelező)

Cégnév

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Üzenet

Biztonsági kód

captcha

2021.05.25. GINOP PLUSZ 1.2.1-21 Pályázat

Új Kemppi vagy Hypertherm eszközök beszerzése régiótól függő 35 -70%-os intenzitású, "feltételekhez kötött, vissza nem térítendő" állami támogatásból, 90% előleg lehívási lehetőséggel.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

GINOP Plusz-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Társadalmi egyeztetésen a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen lévő dokumentuma.

A pályázat célja:

Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

Az intézkedéssel erősítjük a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepét.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, amelyek egyike a Kötelezően megvalósítandó tevékenység.

Önállóan támogatható tevékenységek

Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. (egyenként min. nettó 200.000 Ft/eszköz).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

    1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum 70%)
       • Ingatlan építése és bővítése
       • Ingatlan átalakítása
       • Ingatlan korszerűsítése:
         • Szigetelés szendvicspanellel, polisztirolhab vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
         • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók cseréje (műanyag, fa, alumínium nyílászárók, illetve szekcionált ipari kapuk)
         • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése
         • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
         • Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
    2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: Előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 M Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
      • Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő szolgáltatótól vehető igénybe.
    3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 20 M Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
    4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
    5. Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 M Ft értékben)
    6. Képzés: a  vállalat  fejlődéséhez  szükséges,  illetve  a  munkavállalók  magasabb  szintű munkavégzését elősegítő képzés (max. 20%)
    7. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi / üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (maximum 50%)
        • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából 
        • Napkollektoros  rendszer  
        • Brikett, pellet,faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
        • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása f

Az  önállóan  nem  támogatható  tevékenységek  költsége  nem  haladhatja  meg  a  projekt elszámolható költségének 80%át

A  támogatási  kérelemben  a  cégkivonatba  2020.  április  30.  előtti  dátummal  bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként. 

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy termelő / szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.

A megvalósulási helyszínnek a benyújtás előtt legalább 60 nappal bejegyzésre kell kerülnie, és alkalmasnak kell lennie, vagy a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a megvalósításra.

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

Mikro-, kis- és középvállalkozások:

amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,

amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,

amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Gazdálkodási formakód szerint

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

228 Egyéni cég 

Benyújtási időszaka: 2021. június 28. 12:00-tól 2022. április 20. 12:00-ig

Szakaszok:

2021. június 28. 12:00-tól 2021. július 5. 12:00-ig (Keret: 80 Mrd Ft)

2021. szeptember 27. 12:00-tól 2021. október 4. 12:00-ig (Keret: 50 Mrd Ft)

2022. január 10. 12:00-tól 2022. január 17. 12:00-ig (Keret: 20 Mrd Ft)

2022. április 11. 12:00-tól 2022. április 20. 12:00-ig (Keret: 50 Mrd Ft)

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások, illetve azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Fenntartási időszak eredményességi mérése

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő  teljesítése  esetén  részben  vagy  egészben  átalakítható  vissza  nem  térítendő támogatássá (VNT).

Eredményességi mérés szemponjai 

      1. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése (60%): A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya.
      2. Vállalkozói tudás bővítése (20%): A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
       Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
       Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában, és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként
       Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezik
       Igénybe veszi az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
       Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
       Igénybe veszi a BÉT valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
       Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez
      3. Projekt hatékony végrehajtása (20%): A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását).
       A keret kimerítését követően a hatályos szerződéses tartalommal szükséges megvalósítani a projektet, a további módosítási kérelmek elutasításra kerülnek a Támogató által.

A támogatás mértéke, összege

Az  igényelhető  visszatérítendő  támogatás  összege:  minimum  10.000.000,-  Ft,  maximum 629.300.000,- Ft 

Projektösszeg: A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

       • – 1-9 fő közötti vállalkozás esetén 11 millió Ft/alkalmazott;
       • – 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 11 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől; 
       • – 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 11 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 3 millió Ft/alkalmazott az 50. főtől. 

Előleg igénylése: 

a megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a

Segítünk Önnek!

Minősített pályázatíró partnerünk, sikerdíjas konstrukcióban segít Önöknek pályázatuk megírásában!

Érdeklődés:

Név (kötelező)

Cégnév

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Üzenet

Biztonsági kód

captcha

2020.06.20. - Kemppi MasterTig WeldAssist

Találja meg a megfelelő paramétereket az AWI hegesztéshez!

Kemppi MasterTig WeldAssist

A sikeres hegesztés a paraméter-beállítások és a választások kombinációjára támaszkodik. A berendezés beállítását és a paraméterek kiválasztását különféle tudásalapú tényezők befolyásolják, beleértve az alapanyagot, a leélezési szöget, a hegesztési pozíciót és még sok minden mást. Míg a hegesztési eljárások specifikációi (WPS) támogatják a döntéshozatali folyamatot, a gépbe programozott „segítő technológiák”, a felhasználók munkáját könnyítik meg a megfelelő hegesztési paraméterek beállításában. Az ilyen technológiák egyik jó példája a Weld Assist, ez a már-már varázsló-szerű funkció, amely jelenleg a Kemppi MasterTig termékcsalád 7 ”-es TFT színes kijelzőjén érhető el.

Hogyan működik a WeldAssist?

A Weld Assist meghatározza az optimális paramétereket a különböző AWI hegesztési alkalmazásokhoz, a felhasználónak semmi más dolga nincs, mint lépésről-lépésre követni a képernyőn megjelenő utasításokat. A Weld Assist által kiadott összes utasítás hegesztési teszteken és hegesztési szabványokon alapul.

A folyamat a hegesztési feladat négy alapvető változóján alapszik. A gép ezen a változók megadását egyenként kéri.

1. Alapanyag

Válasszon az acél (Fe), a rozsdamentes acél (Ss) és az alumínium (Al) közül. Az egyenáramú gépek esetében a választás értelemszerűen acélra és rozsdamentes acélra korlátozódik.

2. Anyagvastagság

A választási tartomány 0,5 mm és 10 mm között lehet. Ez az érték befolyásolja a segédfunkció hegesztőáramának és varratképének alakját.

3. Varrat típusa

A rendelkezésre álló típusok tartalmazzák az összes általánosan használt illesztési típust a lemez / lemez és cső alkatrészekhez.

4. Hegesztési pozíció

Válasszon a PA, PB, PC, PD, PE, PF és PG közül. Mivel a grafikák szemléltetik a leélezési profilt és a hegesztési pozíció megválasztását, így nincs szükség speciális ismeretekre a rövidítések, például a hegesztési szabványok során alkalmazott rövidítések tekintetében.

E négy megadott adat alapján a Weld Assist úgy állítja be a hegesztési áramot, hogy ideális legyen az ömledék és optimális legyen a varrat kép. A képernyőn megjelennek a javasolt áramtípusra, hegesztési áram nagyságára, a javasolt hegesztési üzemmódra, az elektróda méretére, a hozaganyagra, gázáramlásra, a varrat típusára, a varrat képre és a hegesztési sebességre vonatkozó ajánlások.

Hasznos eszköz minden hegesztő számára

A Weld Assist számos lehetőséget kínál a hegesztőszakembereknek. A hegesztők, tapasztalataik, tudásuk szintjétől függően vehetik igénybe az ilyen hegesztést segítő technológiákat, a legmegfelelőbb módot választva. A Weld Assist példának okáért kiváló eszköz a hegesztést tanulók számára is, mivel segít a hegesztési szabványok és a legjobb hegesztési tapasztalatok betartásában. A szolgáltatás következetes használata elősegíti a változók és paraméterek megfelelő alakulását a különböző AWI-hegesztési alkalmazások során.

A kezdő hegesztők nem mindig biztosak abban, hogy milyen áramtípust kell használni, vagy nem rendelkeznek elképzeléssel az egyes alkalmazások hegesztési áram-követelményeit illetően. A Weld Assist megkönnyíti a két változó automatikus elérését, és kielégítő eredményt biztosít próba és hiba nélkül.

A Weld Assist igényes, professzionális hegesztési alkalmazásokhoz is felhasználható. Az optimális munkafolyamat gyorsan és egyszerűen, korábbi tapasztalatok nélkül és különálló tanulási periódus nélkül érhető el, akkor is, ha új anyagokat, varrat típusokat és hegesztési pozíciókat használnak. Mivel a szükséges változók sokasága a képernyőn egy pillanat alatt leolvasható, az előzetes hegesztési eljárás specifikációjának (pWPS) elkészítése szintén gyors és egyszerű.

Miért kellene használni a Weld Assist-ot?

A Weld Assist használata növeli a termelékenységet és sok szempontból megtakarítást eredményez. Próba és hiba nélkül időt takarít meg, és a próbadarabok száma minimumra csökken. Ha nincs lehetőség a próbadarabokon való gyakorlásra, a hulladék és a selejtes darabok száma elenyésző lesz, míg a hegesztés minősége – a hegesztési paramétereket illetően- a kezdetektől fogva kiváló eredménnyel kecsegtet.

Sok esetben a Weld Assist használata gyorsabbá teszi a megfelelő beállítások kiválasztását is, mivel a kulcsparaméterek, például az aktuális anyag típus és a kapcsolódó speciális paraméterek, néhány gombnyomással, automatikusan kiválaszthatók. Képzett kezelő számára a Weld Assist kiválasztási eljárása csupán néhány másodpercet vesz igénybe, míg az egyes beállítások külön-külön, manuálisan történő módosítása sokkal hosszabb ideig tart.

2020.05.19. GINOP 1.2.3-20 Pályázat

! ! ! F I G Y E L E M ! ! !

Új Kemppi vagy Hypertherm eszközök beszerzése 70%-os intenzitású, "feltételekhez kötött, vissza nem térítendő" állami támogatásból, 100% előleg lehívási lehetőséggel.

GINOP-1.2.8-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen  belül  is  kiemelten  a  mikrovállalkozások)  munkavállalói  létszámának  minél  nagyobb arányú  megtartásán,  továbbá  az  egyes  KKV-besoroláshoz  és  alkalmazotti  létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Ezen kívül a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. (egyenként min. nettó 200.000 Ft/eszköz).

A költségnek el kell érnie a projekt elszámolható költségének min. 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

    1. Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének max. 50%-át érheti el).
    2. Új eszközök,  gépek  beszerzéséhez,  új  technológiai  rendszerek  és  kapacitások kialakításához  kapcsolódó  gyártási  licenc,  gyártási  know-how  beszerzések, immateriális  javak  beszerzése  és  kapcsolódó  (szolgáltatási,  tanácsadási  jellegű) költségeik (max. 20%)
    3. Ingatlannal kapcsolatos  infrastrukturális  és  ingatlan  beruházás,  ingatlan  esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (max. 50%)
    4.  Tanácsadási  szolgáltatások  igénybevétele  (előre  rögzített  szolgáltatói  listán  szereplő szolgáltatástípusok) (max. 20%)
    5. Képzés: a  vállalat  fejlődéséhez  szükséges,  illetve  a  munkavállalók  magasabb  szintű munkavégzését elősegítő képzés (max. 20%)
    6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%)
        • – Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából 
        • – Napkollektoros  rendszer  telepítése  a  fejlesztésben  érintett  épület  HMV igényének  részbeni,  vagy  teljes  kielégítése  céljából,  és/vagy  fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre  
        • – Brikett, pellet,faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
        • – Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
        • – Általános (rezsi) költségek (max. 1%)
        • – Ingatlan bérlés (max. 10%)
        • – Forgóeszköz vásárlás (max. 10% az ingatlan bérleti díjjal együtt

Az  önállóan  nem  támogatható  tevékenységek  költsége  nem  haladhatja  meg  a  projekt elszámolható költségének 80%át

A  támogatási  kérelemben  a  cégkivonatba  2020.  április  30.  előtti  dátummal  bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként. 

Kötelező vállalások

90%-os foglalkoztatás megtartás

2020 április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztatása a megvalósítási időszak során.

A kötelező vállalás nem teljesítése – 90%-ot el nem érő foglalkoztatás megtartás – esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.

A projekt kezdése: támogatás igényelhető, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 18 hónap.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Fenntartási kötelezettség: a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évvégéig tart.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

      • – amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel 
      • – átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt 

Gazdálkodási formakód szerint

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

121 Szociális szövetkezet 

124 Agrárgazdasági szövetkezet 

129 Egyéb szövetkezet 

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

228 Egyéni cég 

231 Egyéni vállalkozó 

Támogatásban nem részesíthetők köre

       • – amelynek a  saját  tőkéje  a  támogatási  kérelem  benyújtását  megelőző  jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív 
       • – saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
       • – amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul 
       • – amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul
       • – nem nyújtható  támogatás  épületenergetikai  fejlesztéshez,  amennyiben  az  ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
       • – nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
       • – nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
       • – amely vállalkozás partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen felhívás keretében korábban támogatásban részesült
       • – amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,  

Benyújtási határidő: 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig

Fenntartási időszak eredményességi mérése

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő  teljesítése  esetén  részben  vagy  egészben  átalakítható  vissza  nem  térítendő támogatássá (VNT).

Eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében
FeltételEredmény

1. A projekt megvalósítását követően

Az  eredményességmérés  időpontja:  záró  elszámolás elfogadásának időpontjában  A 2. eredményesség mérés alapjául szolgáló VT összegének megállapítása  

A 2. eredményesség mérés alapjául szolgáló VT összegének megállapítása
2.  A  projekt  fizikai  befejezését  követő  első  lezárt  év, amely az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre  Az 1. eredményesség mérés alapján megállapított VT összegének 30%-a átfordulhat VNT-vé
Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés.  Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő  hány  pontot  ér  el  a  maximálisan  szerezhető  80 pontból.  Az 1. eredményesség mérés alapján megállapított VT összegének további 70%-a

Eredményességi mérés értékelési szempontok (teljesítéshez 41 pont szükséges)

      1. Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása (adható pontszám: 25)
      2. A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg FTE-ben számolva (2020 áprilisa és a visszamérés időpontja közötti átlagos állományi létszám aránya a bázis időponthoz képest) (adható pontszám: 30) 
      1. 1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest, vagy értéke a visszamérés évében (adható pontszám: 10)
      2. Üzemi eredmény aránya a bázis értékhez képest (adható pontszám: 15)

Az  1.  (Záró)  Projekt  Fenntartási  Jelentés  benyújtását  követően  kerül  sor  a  projekt eredményességének  visszamérésére,  és  annak  eredményeként  kerül  megállapításra  a tényleges visszatérítendő támogatás összege.

A támogatás mértéke, összege

Az  igényelhető  visszatérítendő  támogatás  összege:  minimum  5.000.000  Ft,  maximum 153.500.000 Ft 

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

       • – 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
       • – 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől; 
       • – 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást az 1.  (Záró)  Projekt  Fenntartási  Jelentés  jóváhagyását  követő  180.  napig  egy  összegben visszafizeti.

Előleg igénylése: 

a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft

Segítünk Önnek!

Minősített pályázatíró partnerünk, sikerdíjas konstrukcióban segít Önöknek pályázatuk megírásában!

(Pályázatuk elbírálása kapcsán plusz pontokat jelent, ha minősített partner tanácsait veszik igénybe!)

Érdeklődés:

Név (kötelező)

Cégnév

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Üzenet

Biztonsági kód

captcha

2020.01.13. - Kemppi Flexlite GX MIG/MAG pisztolyok

Az új Kemppi Flexlite GX MIG/MAG pisztolyok megérkeztek !

Januártól kaphatóak a Kemppi új fejlesztésű MIG/MAG pisztolyai.
Melyek 100%-ban helyettesítik az eddigi, ezzel egy időben megszűnő gyártású FE/ PMT/ MMT/ MMG pisztolyokat

Kemppi Flexlite GX

Az új pisztolyok előnyei:

     • Gázhűtéses és vízhűtéses verziók
     • Gömbcsuklós kábelvédelem csökkenti a csukló terhelését
     • Kiegészítő (fegyver) markolat minden termékcsomagban
     • Három különböző érték és teljesítmény szinten érhetőek el (K3/K5/K8), mindegyiket speciális hegesztési igények kielégítésére tervezték
     • Az innovatív pisztolynyakban,  a szerkezetének köszönhetően az áramátadó hegyének hőmérséklete akár 35% -kal alacsonyabb
     • Az eredeti Kemppi kopó alkatrészek hosszú élettartamot garantálnak
     • A kevesebb fogyóeszköz alacsonyabb készletköltségeket jelent
     • A K8 szintű GX hegesztőpisztolyok opcionálisan LED-es munkavilágítással rendelkeznek
     • A K5 és a K8 szintű hegesztőpisztolyok távszabályzóval is szerelhetők
     • Az anatómiailag kialakított markolat biztos fogást biztosít
     • Minden modell QR-kóddal van ellátva, amely közvetlenül a releváns információk weboldalához vezet
 • Kemppi pisztoly katalógus letöltése itt!

2019.09.15. Címváltozás

Tisztelt Partnereink!

2019. szeptember 16-tól új címen és új telefonszámon érhető el az Invent Welding!

Címünk:

2083 Solymár, Külső Vasút út 3368/3 HRSZ

Telefon számunk:

06-20-247-4919

Régi telefonszámunk (a 06-1-383-8616) is működik még

2017.10.03. Egy kiállítás képei

Köszönjük Partnereinknek, hogy meglátogatták a Kemppi standját!

2017.09.08. Győzd le Valtteri Bottast!

Teszteld magad ebben a játékban! Nézd meg hogyan teljesített Valtteri Bottas (videó a hegesztéséről lejjebb), Te le tudod győzni Őt? Gyakorlat teszi a mestert.

Itt játszhatsz

 

Látogasd meg a Kemppi standot a Schweissen & Schneiden kiállításon és ha ügyes vagy megnyerheted a különleges kiadású Kemppi MinarcMIG EVO 200-at.

2017.07.19. Augusztus végéig 27% kedvezmény minden Centricut fogyó-kopó alkatrészre

Augusztus végéig mi fizetjük Ön helyett az Áfa-t !

27% árengedmény minden eredeti Centricut fogyó-kopó alkatrészre az alábbi gyártók berendezéseihez.

Lézer alkatrészek:

Amada                       Precitec

Bystronic                  Prima Industrie

Cincinnati                 Salvagnini

Hankwang                Strippit

Laser Lab                  Tanaka

LVD                             Thyssen

Mazak                         Trumpf

Mitsubishi

NTC-Beyeler

Plazma alkatrészek:

Esab                           Koike

Kaliburn                   Komatsu

Kjellberg

2017.08.01. Augusztusi akció

Kemppi MasterTIG  ACDC 3500 W

Kemppi MasterTig 3500 ACDC

Akciós ár:

1.990.000 + Áfa-tól

Műszaki adatok:

350A 60%-os  bekapcsolási idő
Hegesztési tartomány 3-350A
Automatikus AC-balansz szabályozás
2T/4T üzemmód
Broken ARC szabályozható hegesztési hőbevitel
ACDC impulzus kezelőpanel MiniLog funkcióval
Hotstart/Softstart kezdeti áramerősség szabályozás
9 memória csatorna
 
 

2017.06.01. Kemppi Arc Info

Márkafüggetlen hegesztési adatelemző eszköz hegesztőműhelyek és hegesztő képző intézmények számára

Kemppi ARC INFO

Hegesztés közben a hegesztőgép kijelzőjén minden másodpercben frissülnek az aktuálisan mért és kijelzett hegesztési adatok, így folyamatában szinte lehetetlen követni, hogy azok vajon a beállított hegesztési határokon belül maradnak-e az egész hegesztési folyamat során. Az ArcInfo hegesztés közben rögzíteni tudja a hegesztési adatokat, amelyek a hegesztési feladat befejezése után azonnal kiértékelhetővé válnak, illetve lehetőség adódik az azonnali visszajelzés adása a hegesztőképzésben résztvevő személyek részére, továbbfejlődésük támogatásához.

Csak csatlakozzon és kattintson, hogy összegyűjthesse a hegesztési adatokat a hegesztőgépéről, és feltölthesse azokat az ArcInfo felhő alapú szolgáltatásába.

 1. Csatlakoztassa a DataCatch eszközt hegesztőgépéhez a hegesztési adatok összegyűjtéséhez
 2. Csatlakoztassa a DataCatch eszközt a számítógépéhez a hegesztési adatok elemzéséhez

A Kemppi ArcInfo felhőalapú hegesztési adatelemző rendszer, amely egyszerűen használható és nagy hozzáadott értéket tud adni az Ön cége által gyártott hegesztett termékekhez vagy hegesztő képzést folytató intézmények részére a hegesztő képzés eredményesebbé tételéhez.

A Kemppi ArcInfo hegesztési adatelemző rendszerével könnyedén összegyűjtheti a hegesztési adatokat hegesztőgépéből, és átmásolhatja a saját  ArcInfo felhőszolgáltatás alapú tárhelyére.

A fentiekkel kapcsolatos bővebb információkkal és a bevezető árakkal kapcsolatban kollégáink állnak szíves rendelkezésükre a 36-1-383-8616-os telefonszámon vagy az iroda@inventwelding.hu elektronikus postacímen!

2017.05.18. Új hegesztési eljárás!

A Kemppi bemutatja a Reduced Gap Technology modulált ívű hegesztési eljárást a kisebb leélezési szögekhez.

Lehetővé teszi a megbízható és keskeny hegesztést, nincs szüksége külön felszerelésre vagy tartozékokra 30 mm-es vastagságig. Ez a technológia garantálja a mély beolvadást akár 20 fokos szögben is, ami jelentősen növelheti a nehézfém szerkezetek hegesztésének hatékonyságát és termelékenységét.

Az RGT előnyei:


2017.05.01. Íme az új X8!

Már elérhető Finnországban, Németországban és Hollandiában

Ha fejlett, többprocesszoros, többfeszültségű fogyóelektródás hegesztőgép megoldást keres az igényes ipari alkalmazásokhoz, ne keressen tovább! A vadonatúj fejlesztésű Kemppi X8 MIG fogyóelektródás ívhegesztőgép mindent lefed, a szinergikus és impulzusos MIG / MAG és elektródás (MMA) hegesztéstől a MIG forrasztásig és a gyökfaragásig. Az intelligens berendezés rendkívül pontos vezérlést biztosít az ív számára, nagy hegesztési teljesítmény akár 600 A-ig, modern csatlakozás a Kemppi által kifejlesztett WeldEye hegesztési menedzsment szoftverrel való integráció révén. A tényleges felhasználói igények alapján a legmagasabb ipari igényekre tervezték az áramforrást, a huzalelőtolót, a hegesztőpisztolyokat, a felhasználói felület és egyéb összetevőket azok minden vonatkozásában. A Finnországban kifejlesztett, tervezett és gyártott Kemppi X8 MIG fogyóelektródás ívhegesztőgép már tudja a digitális WPS (dWPS) funkciót, amely javítja a minőség-ellenőrzést és szükségtelenné teszi a nyomtatott WPS-t. Frissíthető áramforrással, többfeszültségű tápellátással és a széleskörű Kemppi alkalmazási szoftverrel a Kemppi X8 MIG könnyen alkalmazkodik bármely hegesztési környezethez. A berendezés megfelel az ipari hegesztés legszélsőségesebb elvárásainak, és különösen jól illeszkedik az olaj- és gáz-, és energiatermelő iparágak igényeihez.

Legfontosabb előnyök:

– Optimalizált ív karakterisztika az egyenletes hegesztési minőségért nagysebességű és aluminium hegesztéshez minden pozícióban (WiseFusion), az alacsony hőbevitelű, vékonylemezes hegesztéshez (WiseThin+), a beolvadás kontroll a mélybeolvadású hegesztéshez (WisePenetration+), a kisebb leélezési szögekhez alkalmazott hegesztéshez (RGT), a csövekhez alkalmazott gyökhegesztéshez (WiseRoot+) és a fröcskölés mentes hegesztéshez (WiseSteel).

– 30%-kal gyorsabb konfiguráció telepítés (Összehasonlítva a hagyományos MIG hegesztő berendezésekkel)

– 100%-ig pontos hegesztési paraméterek a digitális WPS (dWPS)-nek köszönhetően

– Precízen vezérelhető, bővíthető hegesztőáram 600 A-ig

– Az innovatívan tervezett huzaltoló biztosítja a töltőhuzal biztonságos és ergonómikus betöltését, akár rossz fényviszonyok között is

– A kiegyensúlyozott hegesztőpisztolyok ergonómikus fogantyúval a hegesztést kényelmesebbé és produktívabbá teszik

– A huzaltoló és hegesztőpisztoly világítás lehetővé teszi a gyenge megvilágítású munkákat

– Szerszám nélküli hűtőfolyadék töltés integrált hűtőegységgel

– Ingyenes flottakezelési szolgáltatást tartalmaz

– Teljes kompatibilitás a Kemppi WeldEye minősítési menedzsmenttel

2017.05.01. Május havi akciónk

Az Arc Infóról:

2017.04.20. Új Kemppi katalógus

Megjelent az új 2017-es Kemppi katalógus!

Lapozza át a friss Kemppi termékkatalógust és találja meg az igényeinek megfelelő hegesztőgépet vagy a hozzá tartozó alkatrészeket.

A katalógus letölthető
itt.

 

 

2017.04.11. Áprilisi AKCIÓ

 
 
 
Centricut katalógus letölthető itt:

 

Az Akció érvényes 2017.04.30-ig.

 

2017.03.31.

Megjelent a Hypertherm új 2017-es pisztoly és alkatrész katalógusa!

A 2017-es Powermax és MAX plazmavágó rendszerek pisztoly és alkatrész katalógusa már elérhető.

A 2017-es katalógus frissült az összes legújabb Powermax pisztoly és alkatrész kínálatával, beleértve az új FlashCut-ot és a Powermax 45 XP-t.

A friss katalógus elérhető itt:

Lényeges változás a Powermax 30 AIR légterelőiben!

A Hypertherm megváltoztatja az AIR T30 légterelőinek összetételét. Az új összetevő növeli a keménységét és robusztusságát.

Az új réz összetevők nagyobb hőállóságot és hosszabb élettartamot nyújtanak, miközben ugyan azt a szigetelést és védelmet biztosítják.

A termék ára és cikkszáma továbbra is változatlan (42399).

Ezt az új összetevőt már alaposan letesztelte a Hypertherm hivatalos mérnöki és kutatási csoportja.

 2016.09.06.

2016.08.30.

FastMig M promóció!

FastMig M hagyományos kézi beállítású és szinergikus vezérlésű, inverteres hegesztőgép akció az Invent Weldingnél.

A 2016.szeptember 1. és 2016. október 31. között megrendelt bármilyen összeállítású FastMig M inverteres hegesztőgép vásárlásakor az Invent Welding a gyártó finn Kemppi Oy európai listaárából 20% árengedményt biztosít!

Hívjon bennünket a további részletekért!

 

FastMig M promóció 2016.09.01 - 2016.10.31-ig

FastMig M promóció
2016.09.01 – 2016.10.31-ig

2016.06.06.

2016.05.11.

A hónap gépei a Kemppi Kempact RA család és Hypertherm PowerMax45 plazmavágó (a május és júniusban megrendelt gépekre 20%-os kedvezménnyel)

Céltudatos tervezés, magas gyártási minőség és funkcionális kezelői felület jellemzi a modern hegesztő műhelyek számára kifejlesztett elegáns, a hegesztési feladatokat eredményesen és pontosan ellátó Kempact RA fogyóelektródás, védőgázas, kompakt kategóriájú ívhegesztőgépet.

Kempact RA Kempact RA Family-large

A berendezés a Kemppi legújabb áramforrás platformjára épült, amely akár egyfázisú, akár három fázisú kivitelben is biztosítja az optimális hegesztési teljesítményt, és kiváló költséghatékonyságot.

Egyszerű, mint az ABC!

A)   Garantált, folyamatos hegesztési teljesítmény
B)   Kompakt kivitel, csökkentett helyigény
C)   Alacsonyabb alkatrész és karbantartási költségek

Mindezek együtt mind a jobb hatékonyságért és a jobb használhatóságért!

Második ajánlatunkban egy professzionális, szintén prémium kategóriájú Hypertherm kézi plazmavágót, a profi munkavégzéshez nélkülözhetetlen PowerMax45 berendezést kínáljuk május és június hónapban szintén 20%-os árengedménnyel.

BS_45_Mech_RGB BS_45_RGB

Legjobban fogyó rendszerünk, a Powermax45 a piacon kapható legmegbízhatóbb 12 mm-es rendszer. A Powermax család legalacsonyabb áramerősségű gépi rendszereként különféle alkalmazások széles skáláján használható, így valódi többcélú vágási és vésési eszköz. A CNC vezérlés gépi interfésze és a FastConnect™ pisztolycsatlakozás fokozzák a kézi és gépi használat sokoldalúságát..

Használatával kiküszöbölhető a lángvágás, ami csökkenti a költségeket és veszélytelenné teszi a fémek vágását.

 2016.01.13.

2015. 12. 21.

Békés, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog Új esztendőt kívánunk minden kedves vásárlónknak és partnerünknek!

M

Cégünk a két ünnep között ügyeleti rendben dolgozik.

Értékesítés: Pogány Péter 06-20-805-0556

Iroda: Horváthné Borbély Rita 06-20-247-4919

Szerviz: Ragályi Lajos 06-30-924-7889

2015. 10. 28.

2015. 10. 28.

Az Invent Welding hivatalos Hypertherm Partner!

Társaságunk elsősorban a Hypertherm kézi plazmavágóit, eredeti Hypertherm és Kjellberg, valamint szinte az összes plazmavágohóz Hypertherm gyártású Centricut fogyó-kopó alkatrészeket forgalmaz. További fogyó-kopó alkatrészeket kínálunk a lézervágáshoz is, az eredetivel azonos, Hypertherm minőségben Centricut néven.

2015. 04. 26

2015. 04. 26

Új Kemppi termék katalógus 2015

Megjelent a Kemppi legújabb termékkatalógusa.

2014. 10. 23

2014. 10. 08

Újra itt van a “kicsi” ÓRIÁS! – Bevezető áron az új Minarc EVO 180

A Kemppi és az Invent Welding bemutatja az új Minarc EVO 180 egyfázisú, hordozható, bevonatelektródás hegesztőgépét.